SPIRA projektet med grön rehabilitering fortsätter hela våren .

Jag har åter fått förtroendet  av Skurup och Svedala kommun att SPIRA träffarna fortsätter varje torsdag fram till i slutet av maj 2019.

Det finns mycket att läsa om hästunderstödd behandling på vårdguiden.se / 1177.  Gårdarna är dock få så jag hoppas det blir av med fler projekt liknande SPIRA som alternativ till NUR -gårdarna, Region Skånes upphandling. NUR = natur understödd rehabilitering.

Söker man internationellt får jag många träffar . Så förhoppningsvis kommer hästunderstödd behandling att utvecklas vidare även i Sverige. Jag vill gärna delge denna video till  besökarna på min hemsida.  Sök på palliative care with horses , video , Peyos the love stallion visit sick people .

Är det någon som inte blir berörd ?