Conquistagårds förändring 2018

Efter en tids uppehåll, kommer nu hemsidan att bli aktiv igen. Ny inriktning på verksamheten i form av ”grön rehabilitering”. Conquistagård ingår numera i Skurups kommuns SPIRA projekt. De personer med psykisk ohälsa remitteras eller på egen önskan att få vara med hästar och även rida.